Klankbordgroepbijeenkomsten

Het doel van de klankbordbijeenkomsten is bespreking van de dagelijkse gang van zaken voor evaluatie en verbetering. De school vraagt ouders en/of leerlingen om feedback over het functioneren van de school, bijvoorbeeld:

  • Welke zaken gaan goed?
  • Wat kan verbeterd worden aan de communicatie met de ouders?
  • Hoe ging de excursie?
  • Welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de sfeer in de klas?

Betrokken ouders en/of leerlingen gaan drie tot vier keer per jaar met afdelingsleiders en mentoren in gesprek en geven hun mening over de dagelijkse gang van zaken op de Sav.