Medezeggenschap

Een goede school heeft betrokken ouders en betrokken leerlingen nodig.

Ouders en leerling betrekken wij bij het vormgeven van ons onderwijs, het leren en de ontwikkeling van de leerling op school. De Savornin Lohman heeft meerdere participatie-organen waarin ouders en/of leerlingen met de school in gesprek gaan en de school van advies kunnen voorzien.

We zien ouders en leerlingen als educatief partner, samen maken we het onderwijs.

Besluitvorming en leerling- en ouderparticipatie vindt u hier.