Stichting CVO 't Gooi

De Savornin Lohman is onderdeel van CVO ’t Gooi. Samen met het Comenius College, het Hilfertsheem College en College de Opmaat zorgen we voor betrokken en ontwikkelingsgericht onderwijs van vmbo basis tot en met het gymnasium. De gegevens van de stichting CVO 't Gooi en haar bestuursleden kunt u hier vinden.

Bevoegd gezag
Naam: CVO 't Gooi 
Identiteit: Protestant Christelijk 
Instelling: Stichting
Directeur-bestuurder: dhr. D. Roobeek 

Servicebureau
T 035  621 65 17
E cb@cvogooi.nl
URL www.cvogooi.nl

Bezoekadres
Bisonlaan 1
1217 GH Hilversum

Raad van toezicht
Voorzitter: mw. M. Verkuijlen
Vice-voorzitter: dhr. R. Boom

Via deze link kunt u de informatie vinden over hoe CVO 't Gooi bestuurlijk in elkaar steekt.