De Savornin Lohman school maakt deel uit van de stichting CVO 't Gooi.

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding.
De medezeggenschap voor schoolspecifieke thema's als het onderwijsaanbod en het lesrooster ligt bij de deelraad MR van de Savornin Lohman.

De schoolleiding werkt binnen de kaders en koers van CVO 't Gooi, vanuit de kernwaarden ontwikkeling en betrokkenheid. Het bevoegd gezag is het Bestuur van CVO 't Gooi, waarbij de toezicht in handen is van de Raad van Toezicht. De medezeggenschap op Stichtingsniveau  ligt bij de MR van CVO 't Gooi.