Dhr. B. Althof - Docent biologie -  Science 
E  b.althof@savorninlohman.nl

Dhr. J. Benthem - Docent bewegingsonderwijs E j.benthem@savorninlohman.nl

Dhr. H. Canrinus - Docent beeldende vorming, design & innovation, Kunst, voorzitter Deelraad MR
E h.canrinus@savorninlohman.nl

Mw. B. Darley - Docent aardrijkskunde
E b.darley@savorninlohman.nl

Mw. D. Duits -  Zorgcoördinator, orthopedagoog, leerlingbegeleider, contactpersoon vertrouwenszaken, aandachtsfunctionaris 
d.duits@savorninlohman.nl

Mw. E. Godschalk -  Docent aardrijkskunde, geschiedenis, Mens en Maatschappij, coördinator LOB onderbouw  e.godschalk@savorninlohman.nl

Mw. P. Henkelman - Afdelingsleider leerjaar 1-2mh en 3m,  Docent biologie, Science 
E p.henkelman@savorninlohman.nl

Mw. A. van der Heijden - Secretaresse, remedial teacher 
E a.vanderheijden@savorninlohman.nl

Mw. J. Janmaat - Docent Frans, docent Nederlands, remedial teacher, contactpersoon vertrouwenszaken 
E j.janmaat@savorninlohman.nl

Mw. P. Jap Sam - Docent Engels, Anglia Courses
E p.japsam@savorninlohman.nl

Mw. H. van Loenen - Secretaresse 
E h.vanloenen@savorninlohman.nl

Mw. J. Meijer - Docent Engels, Anglia Courses

E j.meijer@savorninlohman.nl

Mw. J. Nauta - Docent nask 1 en 2, coördinator duurzaamheid 
E j.nauta@savorninlohman.nl

Dhr. C. Nijhof - Conciërge 
E c.nijhof@savorninlohman.nl

Mw. N. Okken - Docent economie, wiskunde,
Projectleider maatschappelijke projecten
E n.okken@savorninlohman.nl

Dhr. T. Oosterhagen - Docent godsdienst/levensbeschouwing, maatschappijleer, Decaan 
E t.oosterhagen@savorninlohman.nl

Dhr. M. Paize - Docent biologie, Science
E m.paize@savorninlohman.nl

Mw. M. Rassers-Letellier - Docent Frans, Delf scolaire, Docentbegeleider
E m.rassers@savorninlohman.nl

Dhr. J. van Room - Docent bewegingsonderwijs Topsporttalentbegeleider (LOOT), coach leerlingenraad
E j.vanroom@savorninlohman.nl

Mw. N. De Roon - Docent Nederlands, coördinator maatschappelijke stage
E n.deroon@savorninlohman.nl

Dhr. R. Rovers - Docent Duits 
E r.rovers@savorninlohman.nl

Dhr. J. Schreurs - Docent wiskunde, Examensecretaris
E j.schreurs@savorninlohman.nl

Dhr. C. Snackey - Maatschappelijk werk 
E s.snackey@collegedeopmaat.nl

Mw. L. Soro - Docent muziek 
E l.soro@savorninlohman.nl

Mevr. N. Verweij - Docent wiskunde, roostermaker, contactpersoon Van Dijk boeken
E n.verweij@savorninlohman.nl

Dhr. C. Westerdijk - Directeur 
E c.westerdijk@savorninlohman.nl

Dhr. E. van Westering - Docent geschiedenis, Mens & Maatschappij
Coördinator leerjaar 4m 
E e.vanwestering@savorninlohman.nl

Mw. J. van Wetering - Docent Nederlands, debat, coördinator CKV 
E  j.vanwetering@savorninlohman.nl

Mw. E. Zweistra - Docent beeldende vorming, design & innovation, Kunst
E e.zweistra@savorninlohman.nl