Dhr. B. Althof - Docent biologie -  Science 
E  b.althof@savorninlohman.nl

Mw. H. de Groot - Docent aardrijkskunde
E h.degroot@savorninlohman.nl 

Mw. I. Herberighs -  Zorgcoördinator, orthopedagoog, leerlingbegeleider, contactpersoon vertrouwenszaken, aandachtsfunctionaris 
E i.herberighs@savorninlohman.nl 

Mw. C. Fazeli- Docent Frans
E c.fazeli@cvogooi.nl 

Mw. E. Godschalk -  Docent aardrijkskunde, geschiedenis, Mens en Maatschappij, coördinator LOB onderbouw  en coach leerjaar 1 e.godschalk@savorninlohman.nl

Mw. P. Henkelman - Afdelingsleider leerjaar 1-2mh en 3m,  Docent biologie, Science 
E p.henkelman@savorninlohman.nl

Mw. A. van der Heijden - Secretaresse, remedial teacher 
E a.vanderheijden@savorninlohman.nl

Mw. P. Jap Sam - Docent Engels, Anglia Courses
E p.japsam@savorninlohman.nl

Mw. H. van Loenen - Secretaresse 
E h.vanloenen@savorninlohman.nl

Mw. J. Meijer - Docent Engels, Anglia Courses en coach leerjaar 2
E j.meijer@savorninlohman.nl


Mw. J. Nauta - Docent nask 1 en 2, coördinator duurzaamheid 
E j.nauta@savorninlohman.nl

Dhr. C. Nijhof - Conciërge 
E c.nijhof@savorninlohman.nl

Mw. N. Okken - Docent economie, wiskunde,
Projectleider maatschappelijke projecten en coach leerjaar 2
E n.okken@savorninlohman.nl

Dhr. T. Oosterhagen - Docent godsdienst/levensbeschouwing, maatschappijleer, Decaan 
E t.oosterhagen@savorninlohman.nl

Dhr. M. Paize - Docent biologie, Science en coach leerjaar 1
E m.paize@savorninlohman.nl

Mw. M. Rassers-Letellier - Docent Frans, Delf scolaire, Docentbegeleider
E m.rassers@savorninlohman.nl

Dhr. J. van Room - Docent bewegingsonderwijs Topsporttalentbegeleider (LOOT), Intermediair JeugdSportFods,  coach leerlingenraad en coach leerjaar 1
E j.vanroom@savorninlohman.nl

Mw. N. De Roon - Docent Nederlands, coördinator maatschappelijke stage
E n.deroon@savorninlohman.nl

Dhr. R. Rovers - Docent Duits 
E r.rovers@savorninlohman.nl

Dhr. J. Schreurs - Docent wiskunde, Examensecretaris
E j.schreurs@savorninlohman.nl

Dhr. C. Snackey - Maatschappelijk werk 
E s.snackey@collegedeopmaat.nl

Mevr. N. Verweij - Docent wiskunde, roostermaker, contactpersoon Van Dijk boeken
E n.verweij@savorninlohman.nl

Dhr. C. Westerdijk - Directeur 
E c.westerdijk@savorninlohman.nl

Dhr. E. van Westering - Docent geschiedenis, Mens & Maatschappij
Coördinator leerjaar 4m 
E e.vanwestering@savorninlohman.nl

Mw. J. van Wetering - Docent Nederlands, debat, coördinator CKV en coach leerjaar 1
E  j.vanwetering@savorninlohman.nl

Dhr. M. van der Woude - Docent design & innovation, beeldende vorming, kunst, mediawijsheid en coach leerjaar 2
E m.vanderwoude@savorninlohman.nl

Mw. E. Zweistra - Docent beeldende vorming, design & innovation, Kunst en coach leerjaar 2
E e.zweistra@savorninlohman.nl