Natuur- en scheikunde

Nask1
Bij natuurkunde leer je over veel dingen die in je omgeving gebeuren.
Het gaat dan over licht, geluid, elektriciteit, beweging, krachten enz.
Natuurkunde is belangrijk als je in de techniek verder wilt, maar ook
als je wilt begrijpen wat er in je omgeving gebeurt. Een mooi voorbeeld
is het programma Proefkonijnen: daar zit veel natuurkunde in, maar
ook scheikunde.

Nask2
Bij scheikunde leer je begrijpen hoe de stoffen in je omgeving in elkaar zitten en hoe het mogelijk is dat de mens nieuwe stoffen kan maken. Ook leer je wat de gevaren zijn van stoffen in je dagelijkse omgeving.

Het zijn leuke vakken omdat je er veel van meemaakt in het gewone leven, maar ook omdat je ze nodig hebt om met techniek verder te kunnen.