M&N in de onderbouw

Sinds vorig schooljaar wordt het nieuwe vak Mens&Natuur gegeven. De brugklas heeft al kennis mogen maken met het vak, dat onderdelen uit de Biologie en NaSk1 combineert en thema's behandeld als 'Sporten en bewegen' en 'Gezonde voeding en spijsvertering'. De leerlingen worden steeds meer geleerd zelfsturend te werken, dat wil zeggen dat ze zelf informatie opzoeken De docent daarentegen wordt steeds meer een coach, die indien nodig, de leerling bijstuurt. Een belangrijk onderdeel van het vak is praktisch werk te doen, waarbij bijvoorbeeld een onderzoeksverslag moet worden gemaakt. De leerling leert dan om bijvoorbeeld een goede onderzoeksvraag te bedenken en het onderzoek uit te voeren. Zo wordt geleerd ze zelf het initiatief te nemen.