Welkom bij vakgroep Exact

De vakgroep Exact bestaat uit de vakken wiskunde (verplicht t/m het 3e leerjaar),  biologie, rekenen en nask (natuurkunde en scheikunde).

In de onderbouw behandelen we in het domein exact diverse thema's uit de verschillende vakprogramma's in samenhang.