Nederlands

Het vak Nederlands is een vak dat zich vooral richt op schrijven, spreken, kijken/luisteren en lezen. Deze onderdelen zijn belangrijk voor het examen, maar ook ondersteunend voor de overige vakken. Bij alle vakken speelt de Nederlandse taal immers een belangrijke rol. Zo is samenvatten bijvoorbeeld een vaardigheid die voor alle vakken belangrijk is. Niet alleen de methode Nieuw Nederlands wordt hiervoor gebruikt, maar we werken ook met andere online methodes.

Samenwerkingsverbanden
Wij werken veel samen met Bibliotheek Hilversum. Zo organiseren we o.a. leesclubjes en een landelijke voorleeswedstrijd met hen. Ook werken we binnen school samen met andere vakken, zoals beeldende vorming. Dan lees je bijvoorbeeld voor Nederlands een boek en bij beeldende vorming maak je daar een creatieve opdracht bij.
In leerjaar 1, 2 en 3 zijn de basisvaardigheden belangrijk en in leerjaar 4 werken we meer toe naar de eisen voor de Schoolexamens en het Centraal Eindexamen.

Extra's
Bij ons op school is ruimte voor extra begeleiding, maar als je je wilt verdiepen in extra vaardigheden kan dat ook. In de derde klas kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een debatclub onder begeleiding van een docent.

Leesbevordering
Een belangrijk onderdeel van Nederlands, maar eigenlijk van elk vak, is lezen. Daarom heeft de Sav een mediatheek gerealiseerd, waarin leerlingen uit de eigen collectie rustig een boek kunnen lezen. Ook organiseren we er leesclubjes. Het is best een gave ruimte, daar onder in de kelder..