Levensbeschouwing (LBS) en Burgerschapsvorming

"Jij bent onderdeel van de toekomst van Nederland!"
Hoe bereiden we je daar op voor?

In leerjaar 1 komen diverse onderwerpen aan bod bij het vak Maatschappij. Deze vakken (M en LBS) zijn vooral praktisch. We maken verslagen, presentaties, we hebben klassengesprekken en debatteren over stellingen.

We zijn een christelijke school en besteden daarom ook aandacht aan de Bijbel, de christelijke feesten en wat dit geloof inhoudt. Ook komen andere levensovertuigingen aan bod.

De school is de maatschappij in het klein. Vandaar dat ook in de school leerlingen inspraak hebben door een gekozen leerlingenraad. Zij komen op voor de leerlingen binnen de school en zo leer je hoe je mee kunt praten en denken. Kortom iedere leerling heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid.

We leiden dus niet alleen op voor een mavodiploma (vmbo-t), maar we geven je een basis om van betekenis te zijn voor de maatschappij van morgen. De Sav geeft aandacht voor Maatschappelijke stages en is actief deelnemer bij verschillende buurtinitiatieven. Praktisch betekent dit dat we meedoen met de landelijke debatwedstrijd, de Vredesweek in Hilversum en meedenken met gemeentelijke thema’s en onderwerpen.