Economie

Economie kijkt naar de manier waarop mensen geld en welvaart verdelen. Jij thuis, maar ook onze overheid. Iedereen moet keuzes maken, omdat we niet genoeg hebben om aan al onze wensen te voldoen. Economie is overal om je heen in de maatschappij. Het is handig om bijvoorbeeld iets over onze overheidsfinanciën te weten. Zo kun je bepalen op welke partij je later gaat stemmen.

Hoe ziet het vak economie eruit op de Sav?
Vanaf het tweede leerjaar krijg je verplicht economie. De leerteksten zijn digitaal. Dus je ‘boek’ staat altijd online en daar maak je ook de meeste opdrachten. Daarnaast ga je veel producten maken om te laten zien wat je geleerd hebt. Wanneer je bezig bent met het maken van een poster of een cartoon, of als je een artikel aan het schijven bent, kun je rustig nadenken over wat je geleerd hebt. Zo heb jij meer tijd voor de eindopdracht en kan de docent beter zien of je het belangrijkste echt begrepen hebt. Daarom krijg je in klas twee en drie maar enkele repetities voor economie.

Na leerjaar 3 kun je kiezen of je er examen in gaat doen. Dat heb je nodig voor een diploma in het profiel economie.