Welkom bij vakgroep Maatschappij

De vakgroep Maatschappij bestaat uit de verplichte vakken  levensbeschouwing / burgerschapsvorming (leerjaar 1, 2 en 3), maatschappijleer (leerjaar 4), en de keuzevakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie.

In de onderbouw behandelen we in het domein Maatschappij diverse thema's uit de verschillende vakprogramma's in samenhang.