Welkom bij vakgroep Maatschappij

De vakgroep Maatschappij bestaat uit de verplichte vakken levensbeschouwing / burgerschapsvorming (leerjaar 1, 2 en 3), maatschappijleer (leerjaar 4), en de keuzevakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie. 
 
In de onderbouw behandelen we in het domein Mens en Maatschappij diverse thema’s waarin de samenhang tussen geschiedenis, aardrijkskunde, economie en levensbeschouwing aan bod komt. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: thema Wonen, Water en Consumeren. Leerlingen zijn veelal  onderzoekend bezig en zij zullen diverse vaardigheden zoals; plannen, presenteren en samenvatten kunnen toepassen.  

In klas 3 is levensbeschouwing een los vak. In 2019-2020 behandelen we drie monotheïstische godsdiensten, die van invloed zijn (geweest) op de Nederlandse samenleving. In 13 weken gaan leerlingen op onderzoek uit naar de geschiedenis, rituelen en invloed op de maatschappij door Jodendom, Christendom en Islam. 

In klas 3 zal in het project ‘den Haag’ aandacht zijn voor maatschappelijke thema’s en problematiek. Leerlingen vormen een politieke partij, waarbij aandacht is voor standpunten en ook debateren een vast onderdeel is. Dit project is ook onderdeel van het PTA in klas 4. 

In klas 4 worden volgende thema’s behandeld: Wat is maatschappijleer, Politiek, Nederland en de wereld, Pluriforme samenleving, Media en Werk.