Muziek

Binnen de muzieklessen kan je jezelf op een speelse en laagdrempelige manier muzikaal ontwikkelen. Het accent ligt op praktisch musiceren: er wordt gezongen en gespeeld op popinstrumentarium, maar er wordt ook vaak gebruik gemaakt van technologie. Zo zal je leren je eigen beats/songs te componeren, produceren en op te nemen. 

De muzieklessen starten altijd vanuit het muzikale interesseveld van de klas. Gedurende de twee jaren in de onderbouw kom je in aanraking met verschillende muziekstijlen en leer je jezelf muzikaal te presenteren. We werken samen toe naar een aantal uitvoeringen: bij onder meer de kerstviering en het Zomerfeest ga je samen het podium op!