Welkom bij vakgroep Kunst & LO

De vakgroep Kunst & LO bestaat uit de verplichte vakken Lichamelijke Oefening (LO)  en muziek (leerjaar 1 en 2) en de keuzevakken beeldend (tekenen en handvaardigheid) en Design & Innovation (D&I).

De vakgroep organiseert ook diverse projecten en activiteiten in samenhang met andere vakgroepen. Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) is zo'n projectlijn.