De twee routes naar de havo..

De Sav biedt een kansrijke route naar het mbo niveau 4.
Voor leerlingen die het talent hebben om theoretisch goed door te leren, sluiten we in onderwijs en begeleiding ook aan op de havo. er zijn twee routes:

Naar 3 havo van het Comenius College.
Als je veel inzet toont en je prestaties zijn goed, dan kun je na 2mh starten in 3 havo op het Comenius College. Wij stimuleren je met moeilijkere opdrachten en meer stof en de nodige hulp. Maar je moet het natuurlijk zelf doen. 

Naar 3 en 4 mavo en dan naar 4 havo.
Als je graag naar de havo wilt, kan dat ook na 4 mavo. Wij helpen je bij de keuze van je vakken. We zorgen voor een goede aansluiting.