Kunst en Cultuur

21e eeuwse vaardigheden
Onze maatschappij verandert van een industriële naar een kennismaatschappij. Deze verandering vraagt om onderwijs dat de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op deze maatschappij. Bij Kunst en Cultuur en de daarbij horende vakken beeldende vorming, design&innovation, muziek en de kunstprojecten werken we voortdurend aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in die maatschappij.

Hoe werken wij aan die vaardigheden?
Kunst is een sector waarbij vrijwel alle 21e eeuwse vaardigheden kunnen worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de vaardigheid ‘creativiteit’ en daarbij het creatief- en probleemoplossend vermogen. Bij de kunstvakken leer je hoe je problemen stapsgewijs oplost. Dit komt van pas bij vrijwel ieder toekomstig beroep! 
Ook wordt er bij de kunstvakken gewerkt aan de vaardigheden ‘ondernemerschap’ en ‘samenwerken’. Door de verschillende projecten en opdrachten leren wij de leerlingen om samen te werken en om zichzelf te presenteren. Daarnaast werken de leerlingen aan het ontwikkelen van de vaardigheid ‘technologische toepasbaarheid’. Bij vrijwel alle kunstvakken leren de leerlingen omgaan met de hoeveelheid beschikbare informatie die er is en hoe zij dit kunnen gebruiken bij het oplossen van problemen.