Een gezonde schoolomgeving

Wij stimuleren een gezonde leefstijl en zijn rook- en alcoholvrij. Onze school heeft een gezond voedingsaanbod: je kunt vers water tappen en gezond eten bestellen in onze gezellige kantine! Leerlingen kunnen zich in de pauze of een tussenuur uitleven in de sportkooi of aan de fitnesstoestellen voor de school. Wil je mentaal tot rust komen, dan lees je in stilte in de mediatheek.  

Voeding
Onze school is een omgeving waar gezonde voeding vanzelfsprekend is, omdat het bijdraagt aan de positieve leefstijl en de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.

Wij vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en de automaten gezond is. Wij stimuleren onze leerlingen om (kraan)water te drinken en verbieden het nuttigen van energydrinks. In de kantine en in de ontvangsthal is een goed bereikbaar watertappunt aanwezig.

Leerlingen en ouders geven aan gezonde voeding belangrijk te vinden. Wij betrekken hen in ons beleid en onze aanpak, door overleg in de leerlingenraad, de ouderraad en de Deelraad van de Medezeggenschapsraad.

Wij houden ons aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Het is ons streven dat minimaal 80% van het assortiment bestaat uit betere keuzes, waaronder veel gezonde basisvoedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf. En maximaal 20% bestaat uit uitzonderingen, de extra’s zoals koek, snoep, snacks.

In de onderbouw besteden we tijdens de lessen biologie en LO aandacht aan het thema “voeding”. Zo leren de leerlingen over gezond gedrag. In de kantine kunnen ze dit in de praktijk brengen.

Leerlingen kunnen op de Sav ontdekken dat gezond eten lekker is en dat ze een gezonde keuze kunnen maken. In de kantine werkt de cateraar Van Leeuwen Catering Opmaat met het ONTDEK-concept volgens het akkoord “Gezonde Voeding op Scholen”. Daarmee is de gezonde keuze ook de gemakkelijke en aantrekkelijke keuze. Leerlingen kunnen bij ons gezond, betaalbaar, lekker en duurzaam eten! Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Op de Sav vinden wij het belangrijk om probleemgedrag rondom voeding tijdig te signaleren. We hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rondom vragen en problemen over voeding en gewicht. De volgende partijen zijn hier bij betrokken:
• de docenten, mentoren en de leerjaarcoördinator;
• het zorgadviesteam met de interne zorgcoördinator, de orthopedagoog, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar, de maatschappelijk werker, de teamleider en de directeur;
• de interne vertrouwenspersoon en
• de jeugdverpleegkundige.

Wij werken samen met het Voedingscentrum en de GGD Gooi en Vechtstreek om de Gezonde School te monitoren en door te ontwikkelen.