Burgerschap & Ondernemen

Burgerschap Burgerschapsvorming bereidt je voor om als goede burger de maatschappij in te gaan. Het is geen apart vak, maar onderdeel van verschillende vakken en projecten. Een belangrijk project is het project Den Haag. In leerjaar 3 zijn de leerlingen een week bezig met de overheid, politiek en een maatschappelijk probleem, bijv. de vluchtelingenproblematiek. Daar leren ze meer over de democratie en vormen met een klein groepje een politieke partij. We bezoeken de Tweede Kamer in Den Haag en de week eindigt met een spetterend slotdebat tussen onze politieke partijen in het gemeentehuis.

In de maatschappelijke stage doen leerlingen vrijwilligerswerk bij organisaties in de wijk. Wij hebben mooie stages in de wijk, bijvoorbeeld de wijkvereniging helpen een buurtfeest te organiseren. Uiteraard kunnen leerlingen ook zelf een stage uitzoeken.

Ondernemen
Ondernemen leer je door te doen. In de brugklas is het project "Back to the 50’s". Door een kunstvoorstelling te maken voor bejaarden uit de wijk werken leerlingen aan hun vaardigheden ‘presenteren en organiseren’. Zo ontwikkelen ze een ondernemende houding. De leerlingen dragen met hun voorstelling ook een steentje bij aan de verbintenis tussen jong en oud. In dit project komen burgerschap, ondernemen, de Maatschappelijke Stage en CKV bij elkaar.

In het tweede leerjaar draait het project JOngeren Leren Ondernemen (JOLO). Leerlingen leren basisvaardigheden ondernemen, kansen zien, initiatief nemen en samenwerken. Bijvoorbeeld door eerst je kwaliteiten te testen volgens Belbin; het brainstormen en uitwerken van een idee; het opzetten van een budgetplan en marketingplan bij dit idee. Daarna gaan ze met hun idee echt aan de slag. Er zijn prijzen te verdienen met het beste idee of het project met de meeste winst.

In het derde leerjaar bezoeken de jonge ondernemers echte organisaties, commercieel en niet commercieel. Leerlingen oefenen in de praktijk interview- en onderzoekstechnieken en maken uiteindelijk een verbeterplan voor de onderneming .