Wat is het profiel van de Sav?

De Savornin Lohman is een open christelijke school in Hilversum-Zuid met een supersfeer. De Sav bruist en onderscheidt zich van andere scholen voor mavo en havo-onderbouw in het Gooi door:

 1. De persoonlijke sfeer en het maatwerk
 2. Onze specialisaties, te weten:   
  • Burgerschap & Ondernemen
  • Design & Innovation
  • Kunst & Cultuur
  • Topsport Talent School
 3. Gezonde School activiteiten
 4. Talentontwikkeling

Zie de knoppen hiernaast voor de nadere uitwerking.