Bijzondere Onderwijskosten

Behalve voor de algemene schoolkosten worden er ook kosten gemaakt voor introductiedagen, werkweken, excursies, enzovoort. Voor deze bijzondere schoolkosten heeft het niet betalen van deze kosten gevolgen voor de deelname van de leerling aan bepaalde onderdelen van het onderwijsprogramma. Dit betekent dat de leerling dan niet deelneemt aan de betreffende onderdelen en een alternatief programma moet volgen. Op het moment dat de leerling toch gebruik maakt van deze onderdelen verplicht de ouder zich om deze te betalen.  

De bijdrage voor onze Topsport Talentvoorzieningen is verplicht voor de LOOT-leerlingen. 

 

Aparte facturering zal in de loop van het jaar plaatsvinden voor de wintersportdag (voor alle klassen), de werkweek Londen, de excursie Berlijn/Parijs (facultatief voor klas 3 en 4) en de modules versterkt taalonderwijs van Delf en Anglia.

 

De deelname aan de huiswerkbegeleiding is uitbesteed aan huiswerkinstituut PIOS, de betaling hiervoor loopt niet via de school. Leerlingen gebruiken een eigen laptop in de les, daarvoor adviseert de school een Chromebook aan te schaffen via de Campusshop (vanaf €329,- incl. verzekering en garantie voor drie jaar). 

 

Voor een volledig overzicht van de algemene schoolkosten en de bijzondere schoolkosten verwijzen we naar de schoolkosten per leerjaar.