Algemene schoolkosten

De school ontwikkelt veel meer activiteiten dan door de overheid worden vergoed. Als de school niet meer onderwijs en vorming zou aanbieden dan de overheid bekostigt, zou dat onherroepelijk leiden tot een verschraling van het totale onderwijsklimaat. Daarom vragen wij van ouders een bijdrage voor de algemene schoolkosten. Dit is volgens de wet een vrijwillige bijdrage, maar voor de school is de bijdrage in de praktijk onmisbaar.  

 

Door zorgvuldig financieel beleid weet de school de algemene schoolkosten al jaren beperkt te houden. In overleg met de oudergeleding in de Deelraad MR is de hoogte van de ouderbijdrage voor de algemene schoolkosten voor dit jaar vastgesteld op € 75,00. Een uitgesplitst overzicht van de algemene schoolkosten vindt u hier.