Schoolkostenregeling

De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele als de materiële kosten. De vergoeding voor de materiële kosten (gebouw, inventaris etc.) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn afhankelijk van aanvullende gelden, ook De Savornin Lohman.  

Wij maken een onderscheid tussen de (vrijwillige) algemene en de bijzondere onderwijskosten. De deelraad heeft ingestemd met de hoogte van de schoolkosten; een overzicht kunt u hieronder vinden.

brief schoolnota 2020 2021 (brieven aan ouders).pdf
Verantwoording algemene schoolkosten De Savornin Lohman 2020-2021.pdf
schoolkostenoverzicht 2020 2021.pdf