E-Sav

Het begrip E-Sav staat voor de ondersteuning van de technologie in het onderwijs in de klas en daarbuiten. Technologie omarmen we, daar waar het leren versterkt wordt.

We werken met persoonlijke devices in de les. De telefoon is daarbij vaak niet geschikt omdat het teveel afleiding geeft en onhandig werkt, dus die bewaren we meestal in de Telefoontas. Door regelmatig en soms intensief met devices te werken, sluiten we ook aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij waarop wij onze leerlingen voorbereiden.

Het werken met digitale middelen is een onmisbaar onderdeel geworden van het dagelijks leven en van menig beroep. We willen daarbij geen laptopschool worden, maar het device regelmatig inzetten om het leren gerichter, gevarieerder en motiverender te maken.

Maar niet bij alle leeractiviteiten is een device effectief. Soms kun je beter schrijven (dan blijft het beter hangen) en soms werkt lezen in een boek beter dan van een scherm. Wij zijn op zoek naar de optimale mix tussen digitaal en fysiek leren, tussen boek en laptop, tussen online en in de klas. Deze mix noemen wij blended learning.

Wij adviseren ouders van leerlingen uit alle leerjaren een Chromebook aan te schaffen. Een eigen device mag ook meegenomen worden, onder bepaalde voorwaarden. Wij zetten de Chromebooks in als stimulerend hulpmiddel voor het leren en het onderwijs.