Sociale veiligheid

De Sav staat voor een ‘super sfeer’ waarin iedereen zich veilig en gekend voelt. Toch komt pesten ook op onze school voor. We kunnen pesten niet tolereren en zullen het zo veel mogelijk voorkomen. We maken hierover afspraken met de leerlingen, die staan ook in het pestprotocol (zie onder).  

Afspraken leerlingen
De belangrijkste afspraken zijn: 

  1. We tonen respect in woord en gebaar. We schelden dus niemand uit en we bedreigen niemand met woorden of daden.
  2. We blijven van elkaar af als de ander het ongewenst vindt. 
  3. We blijven van de spullen van een ander af, tenzij we toestemming hebben van die ander.

Afspraken medewerkers
Het team van mentoren, docenten en andere medewerkers houdt zich aan onderstaande afspraken:

  1. Iedere mentor bespreekt het pestprotocol met de leerlingen.
  2. Iedere medewerker grijpt in als iemand gepest wordt.
  3. Iedere medewerker neemt de leerling serieus die met klachten komt.
  4. Iedere medewerker neemt zowel de leerling als de ouders die met klachten komen serieus. 

Hiertoe hebben wij een uitgebreid pestprotocol 2018-2019 ontwikkeld, wat u hier kunt downloaden. 

Contactpersoon vertrouwen
In eerste instantie kunnen de leerlingen het beste met hun vragen en problemen bij de mentor terecht, of anders bij hun afdelingsleider. Soms hebben leerlingen vragen of problemen die zij in vertrouwen willen bespreken met een ander en daar zijn de contactpersonen vertrouwen voor. De interne contactpersonen vertrouwen zijn:
Mw. D. Duits E - d.duits@savorninlohman.nl
Mw. J. Janmaat - E j.janmaat@savorninlohman.nl