Remedial Teaching

Remedial teacher 
De remedial teacher levert specialistische didactische begeleiding aan een leerlingen met leerproblemen. De activiteiten spelen zich af op drie niveaus. De remedial teacher: 

  1. doet op het niveau van de leerling pedagogisch-didactisch onderzoek (signalering en screening) en biedt extra pedagogisch-didactische ondersteuning buiten de klas; 
  2. biedt in de tweede lijn ondersteuning aan de docent door coaching en advisering;
  3. levert op schoolniveau een bijdrage aan de meningsvorming, de implementatie en de uitvoering van het beleid ten aanzien van de begeleiding.

Het beleid van de school is om de leerling zoveel mogelijk door de docentin de klas en coach/mentor in de groep te begeleiden. Wanneer deze begeleiding, ook na extra steun van de docent, onvoldoende effectief is wordt de remedial teacher ingeschakeld. De remedial teachers zijn:
mw. A. van der Heijden - a.vanderheijden@savorninlohman.nl 
of mw. J. Janmaat - E j.janmaat@savorninlohman.nl

Rekenspecialist
 
De specialist rekenen coördineert de rekenonderzoeken en begeleidt samen met de remedial teacher leerlingen met complexe rekenproblematiek en dyscalculie. De rekenspecialist is:
dhr. T. Oosterhagen - E t.oosterhagen@savorninlohman.nl