Dyscalculie

Leerlingen die op de Sav komen met een dyscalculieverklaring kunnen van de RT-docent een dyscalculiekaart krijgen. Hierop staan de faciliteiten waar de leerling recht op heeft. Denk daarbij aan extra tijd tijdens toetsen waar rekenen een onderdeel van is, het gebruik van de rekenmachine en het gebruik van hulpkaarten vanuit de Commissie voor Toetsing en Examens.

Begeleiding
Verder zijn er twee gesprekken per jaar met de RT-docent, waarin besproken wordt hoe de RT-docent de leerling extra ondersteuning kan bieden. Deze ondersteuning kan bijv. bestaan uit kortdurende remediale hulp, gericht op één specifiek aandachtsgebied.

Screening
Leerlingen waarbij het vermoeden bestaat dat zij dyscalculie hebben, worden op school gescreend. Daarna volgt er een contact met de ouders om te kijken of verder onderzoek nodig is. De school werkt samen met een huiswerkinstituut, waardoor er een gereduceerd tarief mogelijk is.

Bij vragen
Mocht u vragen hebben over dyscalculie of het rekenbeleid dan kunt u contact opnemen met:

Rekenspecialist
dhr. T. Oosterhagen
t.oosterhagen@savorninlohman.nl

Remedial Teacher
mw. A. van der Heijden
a.vanderheijden@savorninlohman.nl

Download hier onze rekenfolder.

Download hier ons rekenbeleid.