Leerlingbegeleider 
De leerlingbegeleider begeleidt leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied, o.a. de voormalige 'rugzak'-leerlingen uit cluster 4 (kinderen met stoornissen en gedragsproblemen). De leerlingbegeleider voert regelmatig individuele gesprekken met de leerling en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) omtrent deze leerling. Ook ondersteunt en adviseert zij indien nodig de mentor en de docenten. De leerlingbegeleider is:
mw. D. Duits - E d.duits@savorninlohman.nl