Leerlingbegeleiding - speciaal

De visie van de Savornin Lohman op de leerlingbegeleiding is:
"De leerlingbegeleiding moet zo tijdig en tijdelijk mogelijk, in een zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate wijze door de meest aangewezen persoon of instelling geboden worden en op die manier een bijdrage leveren aan het behalen van de schooldoelstellingen."

Het doel van de begeleiding is dat alle leerlingen, inclusief de leerlingen met een specifieke begeleidingsvraag tijdens hun schoolloopbaan op de Savornin Lohman, met een diploma dat past bij hun capaciteiten, de schoolcarrière hier afronden.