Begeleiding

Begeleiding in de eerste lijn
Hieronder verstaan we alle begeleiding door vakdocenten, coaches en mentoren. Denk hierbij aan coaching, mentoraat, studielessen, steunlessen en het voorkomen en bestrijden van pest- en probleemgedrag van leerlingen tijdens de les. De coach in de brugklas en mentor in de bovenbouw is de schakel tussen ouders en de school.

Begeleiding in de tweede lijn
Mentoren en docenten zitten in de eerste lijn. In de tweede lijn zitten de interne zorgcoördinator, orthopedagoog, decaan, remedial teacher, leerlingbegeleider, schoolmaatschappelijk werker en topsporttalentbegeleider.