Onderwijs op de Savornin Lohman

Ons onderwijs is goed en je krijgt alle kans om je te ontwikkelen: voor een mavodiploma en voor het leven. Talentvolle harde werkers gaan na de tweede klas al naar 3 havo van het Comenius College.

Je ontwikkelt een ondernemende houding door projecten, zoals een eigen bedrijfje opzetten. Er zijn culturele trips naar Den Haag of Londen. Wie talent en ambitie heeft kan een certificaat halen, voor bijvoorbeeld Frans of Engels. Met ons nieuwe examenvak Design & Innovation groeit je creativiteit en handigheid in ICT, media en design.

Nederlands, Engels en wiskunde, rekenen en de vreemde talen krijgen volop aandacht. Gaat het leren soms lastig, dan bieden onze deskundige begeleiders passende hulp. Aan topsporttalenten bieden we maatwerk om in sport én op school top te presteren.

Lees onder de kopjes onder Onderwijs meer over hoe we ons onderwijs en de begeleiding hebben vormgegeven.