Wat is de Sav? 

Beste ouder,

Wij doen waar we goed in zijn en dat is het begeleiden van leerlingen. Op de Savornin Lohman krijgen de leerlingen echt persoonlijke aandacht. Met hard werken bereidt ons onderwijs uw kind succesvol voor op het mbo (niveau 4) of de havo. Onze missie is de leerling op te leiden tot een kansrijk en zelfverzekerd persoon die positief bijdraagt aan de groep, de school en de maatschappij.

Trots op de resultaten
Onze resultaten zijn goed, met name de hoge doorstroom naar de havo, de lage uitval en het succes van leerlingen waarbij het leren niet altijd vanzelf gaat. Onze leerlingen ontwikkelen zich goed in het vervolgonderwijs, of dat nu op de havo is of op een passende mbo-opleiding.

Blended learning
Wij variëren in de leermaterialen: de ene keer werken de leerlingen met boek en schrift, de andere keer digitaal of doen ze praktische samenwerkopdrachten. Voor dit ‘blended learning’ heeft elke leerling een eigen Chromebook of laptop en toegang tot een online leerplatform. Dat de Sav ambitieus en toekomstgericht is, blijkt ook uit het virtuele onderwijs dat we, naast het leren in de klas, ontwikkelen. Zo kunnen leerlingen altijd en overal leren.

Maatschappelijk betrokken
De Sav werkt samen met maatschappelijke organisaties in de omgeving van de school. In ons goede-doelen-project vragen we bijvoorbeeld aandacht voor eenzame ouderen in de buurt. Wij willen graag van betekenis zijn voor de ander. Zo laten wij ons ook leiden door de christelijke waarde van betrokkenheid. Dat zien onze leerlingen terug in de lessen, zoals bij levensbeschouwing. Hierdoor begrijpen onze leerlingen meer van religie en maatschappelijke idealen. Dit leidt ertoe dat ze zelf kunnen kiezen waar ze in willen geloven en leren respecteren en accepteren waar een ander voor kiest.

Ouders als educatief partner
Met u als ouders bouwen wij ook graag een goede relatie op. We delen immers hetzelfde belang: het welzijn en de ontwikkeling van uw kind, onze leerling. Dat doen we vanuit de kracht van educatief partnerschap. Wij zien de relatie tussen leerling, ouders en coach/docent als een driehoek.Centraal staat het leren van de leerling en zijn ontwikkeling tot volwassen persoon. De kunst is de leerling zoveel mogelijk de regisseur te laten zijn van zijn eigen leerproces. Ouders en docenten vervullen hierbij de rol van coach en gids. Dit ondersteunt de leerling, zodat deze verstandige keuzes leert maken, leert leren en zijn leven betekenis leert te geven. Kansrijk de wereld in!

Cors Westerdijk
directeur