Belangrijke activiteiten 

Datum                  Wie                       Activiteit

30 nov                  1mh                      bezoek bibliotheek

3 dec                     3m                        workshop ‘vloggen’

5 dec                     1, 2mh                  workshop ‘spelen in een band’

5 dec                     1 t/m 4                 Sinterklaasviering

6 dec                     1mh                      bezoek bibliotheek

7 dec                     4m                        museumtoets

14 dec                  1, 2mh                  Paarse Vrijdag

14 dec                  3m                         kerstmarkt Düsseldorf

21 dec                  1 t/m 4                 kerstviering

16 jan                   1mh                      Open Dag

11 feb                   2mh                      bijwonen opnames ‘de vloer op jr.’

14 feb                   1 t/m 4                 wintersportdag

28 feb                   2mh, 3m              filmavond moderne vreemde talen

6, 7 mrt                2mh                      maatschappelijke stage

12 mrt                  2mh                      techniekdag

15 mrt                  debatteam          NK vmbo debatteren

19 mrt                  2mh, 3m              beroepenfeest Gooi on Stage

25 mrt                  3m                        taaldorp Frans

27 mrt                  1mh                      back tot he 50’s

29 mrt                  2mh                      bezoek bibliotheek

11 apr                   2mh, 3m              doedag Gooi on Stage

12-14 apr             3, 4m                    Parijsreis

18 apr                   1, 2mh, 3m          paasviering

23 mei                  3m                         locatie Carousel MBO

27 mei                  3m                         excursie Lille

29 mei                  1mh                      excursie Archeon

7 jun                     4m                         gala eindexamenkandidaten

1-5 jul                   1, 2mh                  projectweek

3 jul                       2mh                      excursie Artis

9 jul                       1, 2mh, 3m          mentoractiviteit

11 jul                     1, 2mh, 3m          afsluiting schooljaar mentorklas