Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Er kan slechts bij één school worden ingeschreven.
Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de school voor voortgezet onderwijs.

De aanmelding start op 5 maart 2018 en gebeurt bij de school voor het voortgezet onderwijs.
In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat u uw kind vóór de sluitingsdatum van 9 maart 2018 voor 12.00 uur aanmeldt.

In het algemeen geldt dat het in verband met de planning van het nieuwe schooljaar (met name voor LWOO/PrO leerlingen) op hoge prijs wordt gesteld dat u uw kind in elk geval vóór de sluitingsdatum aanmeldt.

Het aanmeldingsformulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door een ouder/verzorger en samen met de adviesbrief van de basisschool worden ingeleverd/opgestuurd.

Leerlingen kunnen zich in het Gooi aanmelden bij één VO-school. Ouders zijn bij de aanmelding verplicht om gebruik te maken van het originele schooladviesformulier van de PO-school.


Tussentijdse aanmelding

Voor instroom kunt u contact opnemen met desbetreffende teamleider.
Leerjaar 1 en 2 - dhr. J. Slob
Leerjaar 3 en 4 - dhr. M. de Groot

Extra informatie
Zit je in groep 8 of heeft u een kind dat binnenkort naar de brugklas gaat? Op deze site staat een volledig overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi. www.gooisegids.nl

Qinas

Aanmeldingsprocedure Centrale Toelatingscommissie

Handwijzer lwoo/pro 
Aanmeldingsformulier

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier openen, uitprinten en vervolgens volledig ingevuld, getekend en voorzien van de benodigde documenten (kopie van ID-kaart/paspoort) opsturen/faxen/mailen naar:


Hilfertsheem College
T.a.v. de leerlingenadministratie 
Postbus 268
1200 AG  Hilversum

E-mail: info@hilfertsheem.nl

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2017-2018
[digitaal invullen]
Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2017-2018
[pdf]

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2016-2017
[digitaal invullen]
Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2016-2017
[pdf]

Aanmeldingsformulier leerjaar 2, 3 en 4
[digitaal invullen]
Aanmeldingsformulier leerjaar 2, 3 en 4
[pdf]
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV