Aanmelding en toelating
Wanneer u vragen heeft over de aanmelding, kunt u ook rechtstreeks bellen met de administratie van de school: 035-6950172. Hieronder vindt u de algemene informatie.


Aanmelding
Voor het volgen van voortgezet onderwijs dient de aanmelding schriftelijk te gebeuren. Op verzoek van de ouder(s) en/of verzorger(s) stuurt College de Opmaat een aanmeldingsformulier. Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2016/2017.

Daarbij ontvangt u de folder met informatie over College de Opmaat en het boekje “Wat ouders moeten weten over vmbo”, van het ministerie van OC en W.

Ontvangstbevestiging
Zodra het aanmeldingsformulier terug is op school, ontvangt de aanmelder een bevestiging van ontvangst en informatie over het verdere verloop van de procedure van de aanmelding.>>> Lees verder over aanmeldingCollege de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV