Schoolkosten

Algemene schoolkosten en kosten werkweken/excursies e.a. activiteiten 2018-2019


De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele als voor de materiële kosten. De vergoeding voor de materiële kosten (gebouw, inventaris etc.) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Objectief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de overheid, heeft dit aangetoond. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn afhankelijk van aanvullende gelden, ook het Comenius College. 

Overzicht schoolkosten schooljaar 2018-2019

Toelichting op de algemene schoolkosten


Het Kindpakket: bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen


Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV