Diploma en/of cijferlijsten zoekgeraakt?
Diploma/cijferlijst kwijt
Bent u uw diploma, certificaat of cijferlijst kwijt, bijvoorbeeld door brand of diefstal? Hebt u uw naam laten veranderen of bent u van geslacht veranderd? En wilt u een nieuw of aangepast document?
Dat kunt u op twee manieren doen:
1. Uittreksel diploma gegevens dowloaden via Duo.
2. Vervangend document aanvragen bij het Duo.

1. Uittreksel  diploma dowloaden:
https://duo.nl/particulier/diplomas/over-mijn-diploma/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp


2. Verklaring aanvragen via DUO-IB Groep
Hieronder vindt u de tekst die DUO over dit onderwerp heeft gepubliceerd op:
http://www.ib-groep.nl/particulieren/diplomas/Diploma_kwijt/diploma_kwijt.asp.

Beschikbare onderwijssoorten
U kunt bij DUO een document aanvragen dat het originele document vervangt. Dit document heet ‘Verklaring afgelegd examen’ (VAE). Een VAE heeft dezelfde waarde als het originele document. Een VAE wordt afgegeven namens de minister van OCW.
U kunt alleen een VAE aanvragen voor de opleidingen en jaargangen die bij DUO zijn geregistreerd. DUO beschikt over de diplomagegevens van ongeveer zeventig opleidingen. Dit zijn onder andere de opleidingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Een uitgebreid overzicht van de beschikbare opleidingen vindt u op de site van DUO-IB Groep.

Geen diplomagegevens aanwezig
Staat uw opleiding in de lijst? Dan kunnen we niet garanderen dat we een VAE kunnen maken. Het is namelijk mogelijk dat we geen beschikking hebben over de examenuitslagen van bepaalde jaargangen of bepaalde instellingen. Als dit voor uw document geldt, nemen we na uw aanvraag contact met u op. U kunt dan de onderwijsinstelling benaderen waar u examen hebt gedaan, of de afdeling onderwijszaken van de gemeente waar u de opleiding hebt gevolgd. Dit kunt u ook doen als uw opleiding of examenjaar niet op de bovenstaande lijst staan.

Aanvragen
Vraagt u een VAE aan voor een opleiding waarvoor u zelf examen heeft gedaan? Dan kunt u het formulier Aanvragen verklaring afgelegd examen gebruiken. Deze kunt u downloaden op de site van DUO-IB Groep. Bent u of hebt u een derde die de aanvraag doet? Dan moet u, als dit nog niet is gedaan, behalve het aanvraagformulier ook een machtiging meesturen. U moet met uw aanvraag ook één of meerdere bewijsstukken meesturen. Welke dit zijn, leest u op het aanvraagformulier. Deze kunt u ook op de site van DUO-IB Groep downloaden. Als uw aanvraag compleet is, duurt de afhandeling ervan ongeveer drie weken.

Kosten
U betaalt € 72,00 per verklaring. Een verklaring bevat de gegevens van één opleiding. Bij het aanvraagformulier zit een machtigingsformulier. Op dit formulier kunt u DUO machtigen dit bedrag van uw rekening af te schrijven. We schrijven dit bedrag pas af als de verklaring is gemaakt. Alleen als u in het buitenland woont is het mogelijk om een acceptgiro te ontvangen.

Naar het buitenland
Gaat u uw VAE gebruiken voor studie of werk in het buitenland? Dan kunt u de verklaring ook door DUO laten legaliseren. Door legalisatie van Nederlandse documenten weten buitenlandse autoriteiten dat het document rechtsgeldig is. Om in het buitenland aan te tonen wat uw opleiding in Nederland waard is, kunt u bij DUO-IB Groep ook een statusverklaring aanvragen.
Stuur een aanvraag voor legalisatie en/of een statusverklaring mee met de aanvraag van de VAE.

Nog vragen?
Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de afdeling Examendiensten.
Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV