Ouderraad

De ouderraad van het Comenius behartigt belangen van ouders én leerlingen
De ouderraad is het klankbord voor de schoolleiding over zaken die de school als geheel aangaan én de verbindende schakel tussen ouders en school. De doelstelling van de ouderraad is het behartigen van de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in overleg met de schoolleiding. Om een goed beeld te krijgen wat er op verschillende schoolniveaus en leerjaren afspeelt, zijn ouders van zowel mavo, havo als vwo vertegenwoordigd. Onderbouw én bovenbouw. 


De activiteiten van de ouderraad
De ouderraad komt vier tot zes keer per jaar samen om de schoolleiding gevraagd en ongevraagd over diverse onderwerpen te adviseren. Daarnaast zijn de leden van de ouderraad vertegenwoordigd in de  ouderpanels. Ook zijn leden van de ouderraad betrokken bij diverse projecten en gelegenheden om de school te ondersteunen, bijvoorbeeld tijdens de Open Dagen.


Wat kunt u van de ouderraad verwachten?
Als u een onderwerp wilt inbrengen dat de klas van uw kind overstijgt en dat u niet kunt voorleggen aan een docent, decaan of afdelingsleider, dan kunt u een beroep doen op de ouderraad. Wij bespreken onderwerpen met de schoolleiding die van belang zijn voor grotere groepen leerlingen bijvoorbeeld van een leerjaar of een bepaald schoolniveau. Wilt u een onderwerp inbrengen, heeft u een vraag of wilt u meer weten over de ouderraad? Stuur dan een mailtje naar ouderraad@comeniusnet.nl 


 

Ouderraad actueel
Op afgelopen bijeenkomsten is o.a. gesproken over de verplichte rekentoets als examenonderdeel en de Remedial Teacher gaf een presentatie over het schoolbeleid inzake dyslexie. Daarnaast werden bijvoorbeeld het predicaat excellente school, de open dag en de voorlichtingsdag geëvalueerd.


Leden van de ouderraad van schooljaar 2015-2016 zijn:
 

ouderraad@comeniusnet.nl (algemeen mailadres)voorzitter:

Ruud Verkuijlen                                                                             
ruud.verkuijlen@xs4all.nl

 

secretaris:

Marjorie Bos                                                           

Marjorie.bos@samasosarl.ch                              

 

Johan van Dongen                                               

johan.vandongen@kpnmail.nl

 

Marjon Keller                                                                      

marjon.keller@gmail.com             

 

Ingeborg Biemans-Posthumus                           

ingeborg@posthumuscommunicatie

 

Sasja Niemeijer                                                                                         

Sasja.niemeijer@kpnmail.nl                    

 

Sigrid Moolhuizen                                                                         

fammoolhuizen@gmail.com                                

 

Hans van Vlaanderen                                          

Hans.vanvlaanderen@circlestar.nl                    

 

Katja Kuijk                                                              

katja.kuijk@upcmail.nl

 

 

Marie-Faustine Vogels                                         

mfvogels@gmail.com

 

Reinier van Herel                                                  

Reinier.va.herel@damen.com

 
U kunt de Ouderraad bereiken via het mailadres:
ouderraad@comeniusnet.nl
Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV