8+plan
 .... een uitdaging voor de leerling die iets extra's zoekt

Het 8+ plan is bedoeld voor de leerling in groep 8 met een vwo-advies, die toe is aan een nieuwe uitdaging en die ruimte heeft voor werk uit het voortgezet onderwijs, naast het basisschoolwerk. Hij/zij snuffelt op onze school aan het voortgezet onderwijs. 

Opzet:

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in het 8+plan en een vwo-advies hebben, komen in totaal vier keer op een woensdagmiddag naar het Comenius College voor twee lessen onder leiding van één van onze vakdocenten. De betreffende leerlin­gen krijgen huiswerk mee waaraan ze kunnen werken op de basisschool wanneer ze klaar zijn met hun normale schoolwerk. Tijdens de volgende bijeenkomst op het Comenius College wordt het gemaakte huiswerk ingenomen en besproken. De vakdocenten bekijken het werk en geven een (opbouwende) reactie op de resultaten.
De vakken

Het afgelopen jaar deden de volgende vakken in verschillende combinaties aan dit project mee: klassieke talen (Grieks en Latijn), Spaans, Engels, biologie, tekenen, muziek, geschiedenis, wiskun­de en gymnastiek.

   

In principe volg je alle lessen. Eén keer verzuim door andere activiteiten is uiteraard geen probleem.

Het aanbod is geheel vrijblijvend, leerlingen zijn op geen enkele wijze verplicht om straks ook echt voor onze school te kiezen.

Het 8+plan 2018 is in de maanden februari en maart (vol=vol).

Je volgt steeds twee lessen van 45 minuten, van 14.00-14.45 en van 15.00-15.45 uur. Tussen 14.45 en 15.00 is een korte pauze. De (voorlopig) geplande data zijn woensdag 14 februari, 21 februari, 7 maart en 14 maart 2018.

Aanmelding voor het 8+ plan is mogelijk door het invullen van het (wegens grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven) aanmeldingsformulier. Je hebt toestemming nodig van je ouders én van je leerkracht uit groep 8 om mee te mogen doen. Zij kunnen hiervoor een handtekening zetten op het formulier. Vervolgens kun je dit ingevulde en ondertekende formulier versturen naar het email adres 8plusplan-groep8@comeniusnet.nl.

Namens de medewerkers aan het 8+ plan,

Met vriendelijke groet,

Evert van den Berg
afdelingsleider havo/vwo/gymnasium 1 - 2

 

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV