Gaat het Comenius College Loten?

Het Comenius is een populaire school. Dat heeft ook een keerzijde: vanwege de grote 

belangstelling was er vorig jaar helaas niet voor alle leerlingen een plekje. In geval van
ruimtegebrek zou het ook dit jaar kunnen voorkomen dat er straks voor één of meer
afdelingen geloot moet worden. Als dit nodig is, hebben we met alle middelbare scholen
de volgende procedure afgesproken.

Je kunt je tot vrijdag 8 maart 2019, 12.00 uur inschrijven. Alle aanmeldingen die vóór dat
tijdstip binnen zijn worden in behandeling genomen; de volgorde van aanmelden
maakt voor die aanmeldingen niet uit.

In de dagen daarop bekijken we de aanmeldingen en stellen wij vast of er voldoende
ruimte is om alle leerlingen die zich aangemeld hebben, te plaatsen.

Als er meer aanmeldingen zijn dan er plaats is, wordt er op maandag 11 maart geloot
door de notaris. Uiterlijk dinsdagochtend 12 maart worden de ouders van leerlingen die zijn
uitgeloot gemaild met de uitslag (LET OP: de correspondentie wordt naar één ouder/verzorger gestuurd). 

Zij kunnen op dinsdagmorgen 12 maart het inschrijfformulier en officiële adviesformulier ophalen en zich 

aanmelden op de school van hun tweede keus. Het Comenius College wil hierin meedenken.

Belangrijk: de aanmelding kan alleen in behandeling worden genomen, als het originele
adviesformulier van de basisschool binnen is. Dat geldt ook voor de eventuele loting.

Leerlingen van wie een oudere broer of zus op het Comenius College hebben zitten in
schooljaar 2018-2019 hebben voorrang bij plaatsing, mits ze zich vóór 8 maart 12.00 uur
hebben aangemeld en het duidelijk op het aanmeldingsformulier is aangegeven. 


Voor LOOT leerlingen geldt een aparte regeling. Zij dienen wel hun aanmeldformulier

vóór 8 maart, 12.00 uur te hebben ingeleverd met een duidelijke vermelding van hun 

LOOT status en sport.

NB:

1. De verantwoordelijkheid voor het op tijd binnenkomen van de 
aanmeldingsformulieren ligt bij de ouders. Houd er rekening mee dat de post er
misschien wat langer over kan 
doen!

2. De beslissing over de toelating geschiedt onder het voorbehoud dat de verstrekte 
informatie juist is. Blijkt achteraf dat verstrekte informatie niet klopt, dan
wordt de
 toelating opnieuw beoordeeld.Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV