U-talent

Het Comenius College is aangesloten bij U-talent. U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meer dan 40 partnerscholen uit de regio Utrecht. Het doel van U-Talent is om het regionale bètaonderwijs in het VO én in de bachelor van  het HO te versterken en de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren. Sinds schooljaar 2017/2018 richt U-Talent zich echter niet meer exclusief op bèta en techniek: de Faculteit Geesteswetenschappen heeft als pilot 9 masterclasses over taal, geschiedenis en cultuur georganiseerd. Komend jaar zetten we deze pilot voort met een uitgebreider aanbod. Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht is penvoerder van U-Talent.

U-Talent organiseert activiteiten voor docenten en voor leerlingen. Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk voor partnerscholen, aan andere activiteiten kunnen anderen ook deelnemen.

Het Comenius College wil het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. Voor meer informatie over U-talent kun je terecht op: www.u-talent.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met de U-talent coördinator S. el Haidouri:

s.elhaidouri@comeniusnet.nl

 


Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV